MODALIDAD FRECUENCIA HORAS POR SESIÓN HORARIOS
REGULAR LUN – MIE – VIE 2 por sesión Matutino: 8:30 am – 10:30 am
Vespertino: 3:30 pm – 5:30 pm
Nocturno: 7:00 pm – 9:00 pm
MAR – JUE 3 por sesión Matutino: 8:00 am – 11:00 am
Vespertino: 4:00 pm – 7:00 pm
NIÑOS LUN – MIE – VIE 1.5 por sesión Vespertino: 4:00 pm – 5:30 pm
SATURSUNDAY SAB – DOM 3 por sesión Matutino: 8:00 am – 11:00 am
Vespertino: 4:00 pm – 7:00 pm